ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบ - หรือ - สมัครสมาชิก
สินค้าในตะกร้า
0
สินค้าในตะกร้า [0]
X
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Skip Navigation Linksหน้าหลัก > เครื่อง Near infrared ชนิกพกพา viavi (NIR portable)
เครื่อง Near infrared ชนิกพกพา viavi (NIR portable)
NIR spectroscopy หมายถึง เทคนิคทางสเปกโตรสโกปีชนิดหนึ่ง ที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อการตรวจสอบโดยไม่ทำลายตัวอย่าง (non-destructive testing) หลักการของ NIR Spectroscopy คือการใช้คลื่นแสงในช่วง NIR ส่องเข้าไปในตัวอย่าง ทำให้โมเลกุลของตัวอย่างดูดกลืน (absorb) พลังงาน แล้วเกิดการสั่นสะเทือน (vibration) การตรวจวัดพลังงานทำได้หลายรูปแบบ เช่น แบบวัดการสะท้อน (reflectance) แบบวัดการส่องผ่าน (transmittance) เป็นต้น ซึ่งสเปกตรัมในช่วงคลื่น NIR ที่ได้ จะถูกนำมาประมวลผล และหาความสัมพันธ์ทางสถิติกับข้อมูลของตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางเคมี หรือวิธีอื่นๆ ที่ได้ค่ามาตรฐาน จะได้สมการสอบเทียบมาตรฐาน (calibration equation) เพื่อใช้ทำนายค่าปัจจัยคุณภาพของของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิดได้ทั้งเชิงปริมาณ (quantitative) และเชิงคุณภาพ (qualitative)
เรียงตาม
แสดง รายการ
ติดต่อเรา เพื่อสอบถามราคาสินค้า
ติดต่อเรา เพื่อสอบถามราคาสินค้า
ติดต่อเรา เพื่อสอบถามราคาสินค้า
ติดต่อเรา เพื่อสอบถามราคาสินค้า
4 รายการจากทั้งหมด 4
ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2024 Vevo Systems Co., Ltd.